Миленијум осигурање а.д.о.

ПИБ: 100002119

МБ: 07810318

Тел: 011 7152 300

Е-маил: office@milenijum-osiguranje.rs

Сајт: www.mios.rs

Миленијум осигурање а.д.о. Београд основано је 1992. године као „ДДОР Станком осигурање“, чији је тим упорних стручњака поставио стабилне темеље за будуће пословање.

Компанија је 2001. године променила име у Миленијум осигурање а.д.о.. Захваљујући прецизној развојној стратегији и перманентном успону, препознато је и изван Србије као сигурна и пожељна инвестиција.

Миленијум осигурање регистровано је и специјализовано за обављање послова неживотних осигурања:

– осигурање од незгоде и добровољно здравствено осигурање;

– осигурање моторних возила;

– остала осигурања имовине, остала осигурања од одговорности и друге врсте неживотних осигурања.

Миленијум осигурање а.д.о. Београд у Србији данас запошљава више од 500 висококвалитетних и посвећених људи, а преко филијала у Новом Саду, Суботици, Чачку, Нишу и Крагујевцу, и разуђене мреже експозитура и заступника, покрива потребе за осигурањем грађана широм Србије.

Седиште друштва је у Београду, у Булевару Михајла Пупина 10л, а седишта филијала:

– Нови Сад, Булевар ослобођења 88,

– Суботица, Карађорђев пут 38,

– Чачак, Синђелићева 66,

– Ниш, Трг Павла Стојковића 5,

– Крагујевац, Краља Александра И Карађорђевића 110а,

– Смедерево, Карађорђева 12,

– Краљево, Цара Душана 31,

– Шабац, Владе Јовановића 14.

Управу компаније „Миленијум осигурање а.д.о.“ чине Љубиша Вељковић, председник Извршног одбора и Бојан Баша, члан Извршног одбора.