Руководство Удружења осигуравача Србије

Душко Јовановић
генерални секретар УОС

Мишо Јанковић
директор Бироа зелене карте 

Свјетлана Симић 
виши контролор Гарантног фонда 

Војислав Бошковић  
виши контролор Гарантног фонда 

Валентина Мишковић
директор Сектора за финансије и рачуноводство

Александар Ђоковић
директор Информационог центра