Органи Удружења осигуравача Србије

СКУПШТИНА

председник Скупштине
Љубиша Вељковић, Миленијум осигурање

заменик председника Скупштине
Слободан Љубишић, Меркур осигурање

УПРАВНИ ОДБОР

председник Управног одбора
Ивана Соковић, Дунав осигурање 

заменик председника Управног одбора
Драган Филиповић, Генерали осигурање 

чланови Управног одбора
Giorgio Ambrogio Marchegiani, ДДОР Нови Сад
Драган Марковић, Триглав осигурање
Зоран Благојевић, Wiener Städtische осигурање
Никола Ђукић, UNIQA неживотно осигурање  
Дејан Јевтић, АМС осигурање

НАДЗОРНИ ОДБОР

председник Надзорног одбора
Зорана Пејчић, Дунав Ре  

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Душко Јовановић, Удружење осигуравача Србије