15.04.2019.

Одржано саветовање „Право и пракса осигурања“…

Детаљније

  Удружење осигуравача Србије и Удружење за право осигурања Србије организовали су јубиларно 20. годишње саветовање…

11.04.2019.

РАСТЕ ЗНАЧАЈ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА…

Детаљније

  Животно осигурање пружа финансијску заштиту корисницима осигурања за случај наступања догађаја повезаних са животом…

05.03.2019.

Осигурај будућност…

Детаљније

На Копаоник бизнис форуму, у оквиру панела о осигурању, премијерно је приказан нови спот који је снимљен у оквиру едукативне…

05.03.2019.

Осигурање није луксуз, закључак панела на…

Детаљније

Осигурање није луксуз већ потреба и зато је важна едукација грађана, нарочито младих, али и запослених у овом сектору да…

20.02.2019.

Завршено прво национално такмичење “Осигурај знање 2019”…

Детаљније

Екипа “Играј сигурно” са Факултета организационих наука победник је првог националног такмичења “Осигурај…

14.02.2019.

Одржан први састанак са групацијом техничких прегледа ПКС…

Детаљније

У просторијама Удружења осигуравача Србије, дана 14. фебруара 2019. године, одржан је први састанак представника Удружења…

Бонус малус

Бонус малус

Начин обрачунавања бонуса и малуса у осигурању од аутоодговорности дефинисани су Одлуком о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу („Сл. гласник РС“, бр. 24/2010 и 60/2011).
Бонус-малус систем је утврђивање висине премије осигурања од аутоодговорности за одређено возило, применом одговарајућег премијског система у зависности од тога да ли је осигураник у претходном периоду имао пријављену штету по основу тог осигурања за то возило, за коју је он одговоран.
Уколико у току једне године немате штете нанете трећим лицима, за сваку годину стичете право бонуса од 5% до максималних 15% за три године.
Возачи који буду проузроковали штете три године за редом, или три и више штета у једној години, за сваку пријављену биће померени за три премијска степена више, што значи да премија осигурања може да се увећа до максималних 150% у односу на основну премију.

Премијски степени

Коефицијенти премијских степена

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (почетни)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


При промени осигуравајуће куће, бонус и малус се не мењају, него се преносе.
Кад купите ново возило, крећете од премијског степена 4 на ком немате ни бонус ни малус. Уколико продајете аутомобил, можете да задржите бонус и користите за следеће возило које купите, уз поштовање одређене процедуре (доношење полисе са претходног аутомобила и достављање доказа о отуђењу претходног возила). 

Резултати

Резултати

  • Укупна премија на крају III квартала 2017. године износила је 70,9 млрд динара, што је за 6,3% више него у истом периоду 2016. године;
  • У структури премије, учешће неживотних осигурања је 77,5% а животних осигурања 22,5%;
  • Премија неживотних осигурања на крају III квартала 2017. године виша је за 7,3% у односу на исти период претходне године;
  • Премија осигурања од аутоодговорности порасла је за 5,2%; премија имовинских осигурања за 10,6%; премија осигурања моторних возила – каско за 12,2% док је премија осигурања од последица незгоде смањена за 17,7%;
  • Животна осигурања у укупној премији бележе пад са 23,2% на крају III квартала 2016. године на на 22,5% на крају III квартала 2017. године.

Извор, НБС

уос

Удружење осигуравача Србије

Top