22.07.2020.

Удружење донирало средства за обнову сале у Палати „Србија“…

Детаљније

Сала „Србија“ (некадашња сала „Југославија“) најрепрезентативнија просторија Палате Србија, простире…

13.07.2020.

Отказана Међународна конференција ауто осигурања…

Детаљније

Удружење осигуравача Србије са жаљењем констатује да је, у светлу догађаја изазваних пандемијом Корона вируса, на седници…

06.07.2020.

Исправљена неправда према народном хероју…

Детаљније

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић уручио је орден народног хероја учеснику Народноослободилачке…

01.06.2020.

Награђени најбољи припaдници Војске Србије…

Детаљније

Припадницима Министарства одбране и Војске Србије, који су постигли ванредно запажене резултате и изузетно залагање и пожртвованост…

30.03.2020.

Удружење осигуравача донирало средства за…

Детаљније

Имајући у виду драматичну ситуацију изазвану вирусом “Covid 19”  Удружење осигуравача Србије, испред индустрије…

22.03.2020.

УОС од понедељка 23. марта обуставља пријем странака…

Детаљније

У складу са препорукама надлежних државних органа, чији је циљ превенција и спечавање даљег ширења вируса “Covid-19”…

Бонус малус

Бонус малус

Начин обрачунавања бонуса и малуса у осигурању од аутоодговорности дефинисани су Одлуком о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу („Сл. гласник РС“, бр. 24/2010 и 60/2011).
Бонус-малус систем је утврђивање висине премије осигурања од аутоодговорности за одређено возило, применом одговарајућег премијског система у зависности од тога да ли је осигураник у претходном периоду имао пријављену штету по основу тог осигурања за то возило, за коју је он одговоран.
Уколико у току једне године немате штете нанете трећим лицима, за сваку годину стичете право бонуса од 5% до максималних 15% за три године.
Возачи који буду проузроковали штете три године за редом, или три и више штета у једној години, за сваку пријављену биће померени за три премијска степена више, што значи да премија осигурања може да се увећа до максималних 150% у односу на основну премију.

Премијски степени

Коефицијенти премијских степена

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (почетни)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


При промени осигуравајуће куће, бонус и малус се не мењају, него се преносе.
Кад купите ново возило, крећете од премијског степена 4 на ком немате ни бонус ни малус. Уколико продајете аутомобил, можете да задржите бонус и користите за следеће возило које купите, уз поштовање одређене процедуре (доношење полисе са претходног аутомобила и достављање доказа о отуђењу претходног возила). 

Резултати

Резултати

Укупна премија према врстама осигурања у III кварталу 2018. године и III кварталу 2017.

  • Укупна премија у Т3 2018. године износила је 74,6 млрд динара, што представља раст од 5,2% у односу на исти период претходне године.
  • У структури премије, учешће неживотних осигурања износило је 77,3%, a животних 22,7%
  • Премија неживотних осигурања порасла је у Т3 2018. за 4,8% у односу на исти период 2017. године.
  • Премија осигурања од аутоодговорности порасла је за 5,6%, премија имовинских осигурања за 2,1%, премија осигурања моторних возила – каско за 13,4%, док је премија осигурања од последица незгоде смањена за 23,6%.
  • Животна осигурања у укупној премији бележе благи раст са 22,5% у Т3 2017. године на 22,7% у Т3 2018. године, што је последица номиналног раста премије животних осигурања од 6,4% у односу на Т3 2017. године.

Извор, НБС

уос

Удружење осигуравача Србије

Top