Без одласка у МУП по Записник о увиђају

Без одласка у МУП по Записник о увиђају

 

Удружење осигуравача Србије и Министарство унутрашњих послова покренули су систем за дигитално преузимање Записника о увиђају саобраћајних незгода и пратеће документације, без одласка у МУП. Тиме ће бити убрзана процедура прикупљања документације која је неопходна за накнаду штете и максимално скраћено време потребно за исплату штете. Осим апликације, Удружење је Министарству унутрашњих послова донирало и техничку опрему која ће полицији омогућити да знатно брже и квалитетније изврши увиђај саобраћајне незгоде и састави Записник.

До сада су се грађани обраћали МУП-у са захтевом за издавање Записника о увиђају и пратеће документације. По захтев су морали сами да оду, веома често и ван места боравка и лично га, уз осталу документацију, носили осигуравајућем друштву којем подносе захтев за накнаду штете. За сву осталу документацију која је била потребна, грађани су се, по потреби, поново обраћали МУП, што је додатно усложњавало и успоравало процес накнаде штете.

Нова апликација, коју су заједно развили МУП и УОС, омогућава да се комплетна увиђајна документација која је потребна за накнаду штете, стави на увид друштвима за осигурање чији су осигураници учествовали у саобраћајној незгоди. То значи да ће оштећени грађани сада комуницирати само са осигуравајућим друштвом које треба да им надокнади штету, без одласка у МУП и без пратећих трошкова. То друштво ће, на основу поднетог захтева за накнаду штете, кроз апликацију преузети Записник о увиђају и комплетну пратећу документацију којом МУП располаже. Оштећени грађани ће по потреби сами достављати осталу документацију, коју МУП не поседује, као што је нпр. Записник о штети или медицинска документација уколико је у незгоди било повређених.

МУП ће на овај начин прослеђивати друштвима за осигурање Записнике о увиђају само за незгоде са материјалном штетом. Уколико у незгоди има повређених, односно када МУП подноси кривичну пријаву надлежном тужилаштву, друштво за осигурање ће на увид добити Извод из дневног извештаја, док ће остала документација МУП бити прибављана од надлежних тужилаштва. За незгоде које су се догодиле на територији Београда,  Удружење је остварило сарадњу са сва три надлежна тужилаштва, што значи да се потребна документација МУП прибавља преко Удружења осигуравача, чиме је за грађане такође олакшана и убрзана процедура накнаде штете.

Фотографије можете погледати овде

Top