Делегација УОС на саветовању на Палићу

Делегација УОС на саветовању на Палићу

Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Владан Манић предводио је делегацију Удружења на годишњем саветовању „Изазови усклађивања права осигурања Србије са европским правом осигурања“. Саветовање је на Палићу организовало Удружење за право осигурања Србије.

Представљајући резултате рада индустрије осигурања у 2011. години, Манић је рекао да је настављен, иако успорен, позитиван тренд стања и развоја на тржишту осигурања. Учешће неживотних осигурања износило је 82,6%, док се учешће животних повећало са 16,5% у 2010. години на 17,4% у 2011. години. Аутоодговорност и даље има водеће учешће са 32,6%, нагласио је Манић.

Са представницима НБС, генерални секретар УОС учествовао је и на округлом столу о новом Закону о осигурању. Манић је изложио концепт по којем ће Удружење прикупити и обрадити примедбе и предлоге свих друштава и доставити их Народној банци Србије као јединствени документ. Он је нагласио да је у радној верзији Закона позитиван помак учињен на тему раздвајања животног и неживотног осигурања, јер је дато алтернативно решење и као позитивно оценио дефинисање органа управљања друштава за осигурање, чиме ће бити избегнуте недоумице око усаглашавања са Законом о привредним друштвима. Генерални секретар УОС је похвалио и чланове Закона који се односе на надзор и мере НБС, којима се са репресивног и система санкција прелази на проактиван систем. Владан Манић је упозорио и да у радној верзији закона нису уважене две главне примедбе друштава, које се односе на колективно животно осигурање и обавезу да продавци полиса животног осигурања буду у статусу стално запослених.

Top