Делегација УОС на Скупштини Савета Бироа зелене карте

Делегација УОС на Скупштини Савета Бироа зелене карте

Скупштина Савета Бироа зелене карте одбила је захтев Косова за чланством у Савету Бироа, уз образложење да Косово није члан УН, па је немогуће покренути процедуру пријема јер би то било у супротоности са Статутом Савета. Тиме је питање чланства Косова у Скупштини Савета Бироа дефинитивно стављено „ад акта“. Одлука је донета на 46-тој Скупштини Савета Бироа зелене карте, на којој је учествовала и делегација Удружења осигуравача Србије.

На Скупштини су једногласно усвојени сви предлози одлука које су током године формулисали Савети бироа. Одлуке ће, по достављању записника, бити представљене Комисији за зелену карту и свим друштвима у Србији која се баве АО, како би биле имплементиране у редовне процедуре рада са штетама са елементом иностраности. У оквиру Скупштине, која је одржана 30. и 31. маја 2012. године у Букурешту, одржан је и састанак Групе бироа за југоисточну Европу, на којем је активно учествовала и делегација из Србије. Предлози са састанка ће посредством председавајућег бироа (Турска) бити достављени телима Савета бироа на разматрање и састављање оперативних одлука.

Скупштини Савета Бироа присуствовали су директор Бироа зелене карте УОС Мишо Јанковић и директор Информационог центра Удружења Александар Ђоковић.

Top