Generali Osiguranje Srbija a.d.o.

ПИБ: 100001175

МБ: 17198319

Тел: 011 2220 555

Факс: 011 2011 707

Сајт: www.generali.rs

"Акционарско друштво за осигурање Generali Оsiguranje Srbija Beograd" један је од водећих учесника на домаћем тржишту, који се успешно бави свим врстама животних и неживотних осигурања. Компанија од оснивања (1998. године) бележи брз и стабилан развој и тржишни је лидер у животном осигурању, добровољном здравственом и међународном путном осигурању.

Са тржишним учешћем од 19% на крају 2011. године, компанија је на другом месту на тржишту осигурања у Србији. Константан успон компаније "Generali Osiguranjе Srbija a.d.o." прати стално увођење нових осигуравајућих услуга, унапређење подршке за клијенте и ширење пословне мреже, која обухвата 80 пословница и више од 1.000 продајних места. "Generali Osiguranje Srbija a.d.o" је чланица "Generali" групе, једне од водећих компанија на светском осигуравајућем и финансијском тржишту.

Оснивач је компанија: "Dobrovoljni penzijski fond Generali" – првог те врсте у Србији, "Generali Reosiguranja Srbija", здравствене установе "Једро" и компанија за животно и неживотно осигурање у Црној Гори.

Председник Извршног одбора и генерални директор "Generali Osiguranja Srbija a.d.o." је Драган Филиповић.

Top