Generali reosiguranje Srbija a.d.o.

ПИБ: 100001183

МБ: 17308513

Тел: 011 2220 555

Факс: 011 2011 789

E-mail: reosiguranje@generali.rs

Сајт: www.generali.rs

 

"Akcionarsko društvo za reosiguranje Generali Reosiguranje Srbija Beograd" обавља послове реосигурања у земљи и иностранству. Основана 2000. године, компанија представља везу "Generali Osiguranja Srbija" као и компаније "Generali Osiguranje a.d. Podgorica" са изабраним реосигуравачима са светског тржишта.

Током 2010. и 2011. године, "Generali Reosiguranje Srbija a.d.o." вршило је и реосигурање "Јахорина осигурања", једног од партнера који послује на тржишту осигурања Републике Српске и Босне и Херцеговине.

"Generali Reosiguranje Srbija a.d.o." настоји да обезбеди реосигурање у земљи пре пласмана на инострано тржиште узимајући у обзир висину лимита одговорности, могуће последице евентуалне катастрофалне штете која би угрозила пословање локалног тржишта реосигурања и захтевани ниво сигурности приликом преузимања ризика.

Циљ "Generali Reosiguranja Srbija a.d.o." је да коришћењем међународних контаката, искуства запослених и страних партнера и већинског акционара, буде способно да увек одговори захтевима тржишта у развоју нових производа.

Генерални директор "Generali Reosiguranja Srbija a.d.o." је Бошко Петровић.

Top