Генерални секретар УОС за Привредни преглед о тржишту осигурања

Генерални секретар УОС за Привредни преглед о тржишту осигурања

19/07/2012
"Иако домаћа индустрија осигурања није претрпела значајније ударе кризе, који се још осећају на међународним финансијским тржиштима, може се догодити да ова година буде тежа од лањске 2011. године. Ако говоримо о учесницима на тржишту, реално је очекивати да дође до укрупњавања у сектору осигурања, јер је на овако малом тржишту присутан велики број осигуравајућих друштава", оценио је за "Привредни преглед" генерални секретар Удружења осигуравача Србије Владан Манић. "Не очекујем долазак нових међународних компанија из области осигурања, јер ко је хтео да дође дошао је пре избијања глобалне и еврокризе, али је укрупњавање логичан след догађаја у постојећим условима. То би требало да допринесе јачању финансијске стабилности самог сектора, као и подизању квалитета услуга и сигурности које пружају осигуравајућа друштва", навео је он.

"У структури српског тржишта осигурања преовлађују неживотна осигурања, са учешћем од 82,6 одсто док је учешће животних осигурања 17,4 одсто, према званичним подацима за 2011. годину" рекао је Манић и истакао да је добро што у земљи у укупном тржишту осигурања, расте учешће животних осигурања, јер то указује на повољне трендове упркос кризи. У 2011. години забележен је раст животног осигурања од 6,8 одсто, а тај тренд је настављен и у овој години", рекао је Манић и предочио да је у области неживотног осигурања, које је доминантно на српском тржишту, дошло до стагнације. "Стога очекујемо да ће до краја године укупно тржиште осигурања Србије успорити раст, посебно имајући у виду чињеницу да је висина премије за обавезно осигурање у саобраћају остала непромењена иако је међу најнижима у Европи. Тако велики утицај ауто-осигурања на укупна кретања српског тржишта осигурања је логичан, пошто је учешће ауто-осигурања у укупној премији 32,6 одсто. Поред ниске цене премије, ауто-осигурање је у Србији од јануара ове године оптерећено и издвајањима и то пет одсто бруто премије за Републички фонд здравственог осигурања. Уз то једина смо земља која унапред не калкулише преваре у осигурању, а уобичајена пракса и стандард је да се за те намене зарачунава пет до 10 одсто на постојећу премију.

 

Када се тим чињеницама дода и то да нема подстицајних мера за обезбеђење сигурности кроз осигурање, како за животна (пореске олакшице), тако и за неживотна осигурања (субвенције), онда су наведене прогнозе сасвим реалне у актуелном економском окружењу и при недовољно развијеној култури осигурања", објаснио је Манић. "Уз чињеницу да је потребно да се унапређује тржиште осигурања у Србији и у околностима које су такве какве јесу, Удружење осигуравача Србије је за сада ангажовано на пројекту новог Закона о осигурању и на сређивању стања на тржишту аутоодговорности. Удружење је формирало и Стручну радну групу за унапређење осигурања од аутоодговорности. Поред тога, УОС је ангажованo и на стицању пуноправног чланства у Европској асоцијацији осигуравача и реосигуравача, чији је сада придружени члан. Удружење ради и на реализацији пројекта припреме стручних младих кадрова за рад у сектору осигурања, што ће омогућити квалитативно кадровско јачање овог дела финансијског сектора" закључио је Манић. Он је навео и да ће се у наредном периоду УОС више ангажовати на представљању значаја додатног здравственог осигурања, јер ће то допринети унапређењу индустрије осигурања, али и растерећењу РФЗО.

Top