Grawe osiguranje a.d.o.

ПИБ: 100000161

МБ: 17157051

Тел: 011 2092 600

Факс: 011 2092 661

E-mail: office.beograd@grawe.rs

Сајт: www.grawe.rs

 

"GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd" послује у Србији од 1997. године, као прво осигуравајуће друштво на тржишту са иностраним капиталом. Оствареним резултатима пословања "GRAWЕ osiguranje" заузима позицију међу лидерима у области осигурања живота на тржишту Републике Србије, а значајне резултате постиже и у области неживотних и имовинских осигурања.

"GRAWE osiguranje" истиче се као традиционална компанија која истовремено може да се издвоји на тржишту као добар пример за савремено корпоративно управљање са савременим начином пословања. Друштвено одговорним пословањем, друштво постиже равнотежу између економских и социјалних интереса, отворено ка грађанима Србије уз високу свест и посвећеност у наступу на тржишту. Добро постављена организација, квалитетни развојни планови, добре стратегије пословања и стручни кадар у који компанија стално улаже, гарантују даљи напредак и ефикасност.

Генерални директор "Grawe osiguranja" je Christoph Czettl.

Top