Исплата штете не сме да буде угрожена

Исплата штете не сме да буде угрожена

Србија би требало да добије нови Закон о обавезним осигурањима. Доношење нове регулативе која би била усклађена са европским стандардима је неопходно и ту су сагласни и осигуравачи и НБС и Министарство финансија. Због тога је формирана заједничка Радна група, у чијем су састави и друге релевантне државне институције, која припрема нови закон о обавезном осигурању у саобраћају.

Ми из Удружења осигуравача Србије, које у Радној групи заступа интересе осигуравајућих друштава, сматрамо да би нови Закон требало да регулише и однос осигуравача и свих спољних канала продаје полиса од аутоодговорности, као и техничких прегледа.

Не треба заборавити да је максимална дозвољена провизија од 5% за продају полиса АО дефинисана још Законом о обавезном осигурању у саобраћају из 2009. године и да осигуравачи поштују законску одредбу.

Износ од максималних 5% на име провизије је прописан да би остало довољно новца за исплату штетa. Суштина полисе осигурања од АО је исплата штете трећим оштећеним лицима и ничији интерес то не сме да доведе у питање. To je иначе једина полиса која је обавезна на нашем тржишту, коју грађани - власници аутомобила, морају да купе.    

Поред провизије, осигуравајућа друштва су плаћала и друге врсте трошкова, чија је корекција извршена ступањем на снагу Правилника о техничким прегледима, јула ове године. Једна од главних идеја новог Правилника, који је усвојио МУП, је да технички прегледи живе искључиво од своје основне делатности - техничке контроле возила која учествују у саобраћају, тј. од свог рада. Другим речима, од осигуравача могу да добију само законом предвиђену провизију.

Сматрамо да су нова правила добра и да позитивно утичу на безбедност у саобраћају. Сада ће технички преглед морати да прођу и возила која на таквом прегледу никада нису била, а интерес осигуравача је мање саобраћајних незгода услед неисправних возила, што ће се новим Правилником о раду техничких прегледа сигурно смањити.

Рад техничких прегледа није у надлежности Удружења осигуравача, осигуравајућих друштава, нити Народне банке, а полису је могуће купити и директно од осигуравача или заступника. Свесни смо чињенице да тренутна цена техничког прегледа, по којој највећи број техничких прегледа и ради, није адекватна. Ипак, потребан је заједнички, партнерски став осигуравајућих друштава, власника техничких прегледа и агенција за посредовање у осигурању. На томе ћемо посебно инсистирати у оквиру Радне групе за измену Закона о обавезном осигурању у саобраћају, чије упућивање на јавну расправу очекују у кратком рокку.

Наводи да је полиса осигурања од АО претходни пут поскупела како би била обезбеђена средства за плаћање провизије техничким прегледима у износу од чак 25% нису тачни. То је супротно члану 45. Закона о обавезном осигурању у саобраћају који је дефинисао тих 5 процената. Није тачно ни да је полиса поскупела 2014. године због штета од поплава које су те године погодиле Србију. Тако нешто не би дозволила ни Народна банка, као регулатор тржишта који редовно контролише рад друштава за осигурање и указује на проблеме.

Овим путем подсећамо јавност да је цена полиса 2014. године повећана први пут после 6 година, с тим да је у међувремену  курс промењен са око 80 динара на 115 динара за евро, што је условило и раст трошкова живота и пословања. Поред тога, цена полисе је промењена и због нових лимита за обештећење који су те године са 100.000 долара повећани на милион евра за нематеријалне и 200.000 евра за материјалне штете. Очекивана је била и повећана исплата штета по основу завршених стечајних поступака над друштвима за осигурање која су остала без дозволе за рад. То значи да су грађани, оштећени пре 15-ак година, коначно могли да наплате штету, а средства за то се обезбеђују из постојећих полиса, јер није у реду да друштва за осигурање која почетком 2000.-тих нису ни пословала на српском тржишту, исплаћују те штете. 

Иначе, анализе из 2012. године које су урадили Институт за актуарство и Удружење актуара показале су да би цена полисе у том тренутку требало да се коригује за 92,63 одсто. Тада се од тога одустало у договору са Народном банком Србије, која своју улогу регулатора тржишта спроводи најквалитетније у региону, због тешке економске ситуације. Међутим, 2014. полисе су поскупеле због измењених околности на тржишту које су могле да угрозе пословање осигуравача и исплату штета.

И поред тог поскупљења, цена полисе осигурања од аутоодговорности за реперно возило у Србији је и даље најјефтинија у региону. Код нас кошта 87 евра, у Црној Гори 110, Босни и Херцеговини око 100, у Хрватској уз све попусте око 150 евра, а у Словенији од 230-250 евра.

Top