Изабрани нови органи управљања УОС

Изабрани нови органи управљања УОС

На 23. редовној седници Скупштине Удружења осигуравача Србије, која је одржана 27.9.2018. године у просторијама Удружења, изабрани су нови органи управљања УОС. Одлуке о избору донете су једногласно. 

За новог председника Скупштине Удружења осигуравача Србије изабран је Љубиша Вељковић из „Миленијум осигурања адо“, а за заменика председника Скупштине Слободан Љубишић из „Меркур осигурања“ адо. 

У Управни одбор Удружења изабрани су:
1.            Мирко Петровић из Компаније „Дунав осигурање адо'' за председника;
2.            Драган Филиповић из „Generali osiguranje Srbija ado“ за заменика председника;
3.            Giorgio Ambrogio Marchegiani из „ДДОР Нови Сад осигурање адо'' за члана;
4.            Драган Марковић из „Триглав осигурање адо'' за члана;
5.            Зоран Благојевић из „Wiener staditsche osiguranje адо'' за члана;
6.            Гордана Букумирић из „Uniqa neživotno osiguranje ado'' за члана;
7.            Мирко Бутулија из „АМС осигурање адо“ за члана.

У Надзорни одбор Удружења изабрани су:
1.     Милован Ђуровић из „Глобос осигурања адо“ за председника;
2.            Милорад Боснић из „Сава неживотно осигурање адо“ за члана;
3.            Зорана Пејчић из „Дунав Ре адо'' за члана;
 

Top