Извршен први непосредни надзор над радом Удружења осигуравача Србије

Извршен први непосредни надзор над радом Удружења осигуравача Србије

У складу са Чланом 71. Закона о обавезном осигурању у саобраћају, Министарство финансија и привреде је у периоду од 11-19 јула 2013. године извршило непосредан надзор над радом Удружења осигуравача Србије, први од оснивања Удружења 1968. године.

Записник о извршеном непосредном надзору над радом Удружења осигуравача Србије можете преузети на следећем линку:

Записник о извршеном непосредном надзору над радом УОС

Top