Контакт

Удружење осигуравача Србије
Трешњиног цвета 1г
11150 Београд, Србија

Кабинет генералног секретара
Тел:   011 2927 900
Факс: 011 2927 970
E-mail: office@uos.rs

Биро зелене карте 
Тел:   011 2927 950
Факс: 011 2927 972
E-mail: greencard@uos.rs

Гарантни фонд 
Тел:   011 2927 940
Факс: 011 2927 971
E-mail: garantnifond@uos.rs

Односи са јавношћу и информисање 
Тел:   011 2927 933
Факс: 011 2927 970
E-mail: zoran.ciric@uos.rs 

            office@uos.rs 

Уколико желите да поставите питање, послати на адресу:
E-mail: zoran.ciric@uos.rs 

Одељење писарнице/архиве
Тел:  011 2927 920
Факс: 011 2927 973

Top