Миленијум осигурање а.д.о.

ПИБ: 100002119

МБ: 07810318

Тел: 011 7152 300

E-mail: office@milenijum-osiguranje.rs

Сајт: www.mios.rs

 

Миленијум oсигурање а.д.о. Београд основано је 1992. године као „ДДОР Станком oсигурање“, чији је тим упорних стручњака поставио стабилне темеље за будуће пословање.

Компанија је 2001. године променила име у Миленијум oсигурање а.д.о.. Захваљујући прецизној развојној стратегији и перманентном успону, препознато је и изван Србије као сигурна и пожељна инвестиција.

Миленијум осигурање регистровано је и специјализовано за обављање послова неживотних осигурања:

- осигурање од незгоде и добровољно здравствено осигурање;

- осигурање моторних возила;

- остала осигурања имовине, остала осигурања од одговорности и друге врсте неживотних осигурања.

Миленијум oсигурање а.д.о. Београд у Србији данас запошљава више од 500 висококвалитетних и посвећених људи, а преко филијала у Новом Саду, Суботици, Чачку, Нишу и Крагујевцу, и разуђене мреже експозитура и заступника, покрива потребе за осигурањем грађана широм Србије.

Седиште друштва је у Београду, у Булевару Михајла Пупина 10л, а седишта филијала:

- Нови Сад, Булевар ослобођења 88,

- Суботица, Карађорђев пут 38,

- Чачак, Синђелићева 66,

- Ниш, Трг Павла Стојковића 5,

- Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 110а,

- Смедерево, Карађорђева 12,

- Краљево, Цара Душана 31,

- Шабац, Владе Јовановића 14.

Управу компаније "Миленијум осигурање а.д.о." чине Љубиша Вељковић, председник Извршног одбора и Бојан Баша, члан Извршног одбора.

Top