НБС: Задржан позитиван тренд развоја

НБС: Задржан позитиван тренд развоја

Сектор осигурања задржао је позитиван тренд стања и развоја, наводи се у редовном кварталном извештају Народне банке Србије. Подаци на крају трећег квартала 2012. године показују да је у односу на исти период прошле године остварен пораст билансне суме од 13,4% и да она тренутно износи 140,7 милијарди динара.

Истовремено, укупна премија достигла је износ од 47,5 милијарди динара, уз раст од 6,7 одсто. У структури премије, учешће неживотних осигурања износило је 82,4 а животних 17,6 одсто. Пораст учешћа животних осигурања са 15,8% у истом периоду претходне године последица је раста тих осигурања од 18,9 одсто.

Структура премије у периоду од јануара до септембра слична је структури у истом периоду 2011. године уз регистровање највећег учешћа осигурања од одговорности због употребе моторних возила у укупној премији од 30,5 одсто. Следе имовинска осигурања са 24,5% и осигурање моторних возила каско са 11,3 одсто.

Премија неживотних осигурања бележи раст од 4,4% у односу на исти период 2011. године. Премија имовинских осигурања остварила је раст од 7,5 одсто, обавезног осигурања од аутоодговорности раст од 2,5% док је премија осигурања моторних возила каско поново забележила пад и то од 3,3% објавила је Народна банка. 

Top