Одржан "Копаоник бизнис форум"

Одржан

Овогодишњи Копаоник бизнис форум одржан је у Конгресном центру, у периоду 13.-15. март. Тема скупа била је реиндустријализација, уз осврт на повезане теме и питања. По први пут, представницима индустрије осигурања омогућено је учешће на два панела, што су осигуравачи поздравили уз наду да поменута чињеница говори у прилог тези да осигурање добија више простора код доносиоца одлука, али и у стручној и широј јавности.  

Кључна теза учесника у панелима била је позиција осигуравача као институционалних инвеститора, што је поткрепљено бројним позитивним примерима из праксе земаља света. Осигуравачи нису пропустили прилику и да одговорнима упуте снажну поруку да очекују решавање неких од проблема на које годинама указују, пре свега када је у питању законска регулатива која се односи на неке специфичне производе, али и општи амбијент у коме осигуравачи у Србији данас послују. Инвестициони потенцијал осигурања је значајан, доступан и расположив на дужи рок, закључили су представници осигурања, наводећи да би улагање ових средстава од стране државе засигурно имало изузетне ефекте на реиндустријализацију и опоравак српске привреде.

Генерални секретар Удружења осигуравача Србије, г. Владан Манић, имао је изузетно запажено излагање другог дана форума, представивши опште смернице и кључне тезе развоја српског тржишта осигурања, за које је рекао да је у знатној мери испод потенцијала који поседује, а свакако значајно нижи од места и улоге које осигурање има у развијеним земљама света. Г. Манић је представио рад Удружења, како у домену јавних овлашћења, тако и заступања интереса индустрије осигурања, елабориравши неколико великих пројеката чија реализација се очекује у току 2013. године. Говорећи о улози државе, генерални секретар Удружења је подвукао неколико значајних помака који се очекују, пре свега у релаксацији одредби и давању подстицаја везаних за животно осигурање. Г. Манић је додао да је један од канала институционализоване сарадње и модел јавно-приватног партнерства, као значајна полуга подстицаја развоја осигурања и, посредно али веома ефикасно, неких грана привреде које носе епитет стратешких. Том приликом, Манић је навео неколико примера из Европске и светске праксе где су се модели јавно-приватног партнерства показали као веома успешни.  

Општи утисак који су осигуравачи стекли учествујући у овогодишњем форуму јесте да држава у већој мери препознаје потенцијал осигурања и његов значај за ширу друштвену заједницу, али да је неопходно успоставити партнерски однос са представницима институција државе, уз заједнички приступ проблемима чије би решавање имало значајан мултипликативни ефекат у корист привреде, грађана и државе.

Top