Одржан састанак са НБС

Одржан састанак са НБС

Удружење осигуравача Србије организовало је састанак са представницима Народне банке Србије на тему примене Смерница о минималним стандардима понашања и доброј пракси учесника на тржишту осигурања. У склопу састанка, представници НБС су кроз краћу презентацију упознали осигураваче са основним циљевима и кључним одредбама наведеног документа, а централни део састанка био је посвећен питањима и дилемама које осигуравачи имају у вези са спровођењем Смерница.

Општи закључак је да је састанак био изузетно користан за обе стране и да ће утицати на брже и квалитетније усклађивање пословања друштава за осигурање са захтевима смерница чиме ће се створити неопходни услови да се учесници на тржишту осигурања у потпуности припреме за потпуну усклађеност са прописима Европске уније у области која је предмет смерница.

Испред Народне банке Србије, састанку су присуствовали Исидора Ковачевић, Данило Дурковић и Вук Лековић

Фотографије можете погледати овде

Top