Одржана прва конференција о ИЦТ технологијама у индустрији осигурања

Одржана прва конференција о ИЦТ технологијама у индустрији осигурања

Под покровитељством Удружења осигуравача Србије, у организацији компаније АСИТ, одржана је конференција „IBTF Insurance Bussiness & Technology Forum 2013“. На конференцији су учествовали представници више од петнаест реномираних компанија из области информатике из земље и иностранства, Министарства унутрашњих послова и Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и поједини излагачи из друштава за осигурање.

Скуп је пратило око 120 слушалаца, углавном из индустрије осигурања. Директор Информационог центра Удружења осигуравача Србије Александар Ђоковић је у поздравном говору нагласио да је програм конференције осмишљен са циљем да покрије широк спектар актуелних тема везаних за Информационе технологије кроз призму пословних процеса осигурања и примену Законских регулатива које су тренутно актуелне у индустрији осигурања. Ђоковић је истакао и да је централни систем, који је развијен у сарадњи информатичких сектора у индустрији осигурања и Информационог центра Удружења, а који је подигао ИТ у индустрији на виши ниво, увод у будуће пројекте који ће унапредити индустрију осигурања у целини.

У оквиру конференције излагачи су представили низ решења на тему могуће примене ИЦТ технологија у пословима осигурања, како би се применом тих технологија остварио фактор компететивне предности и у пословима осигурања, с обзиром на то да је примена ИЦТ већ постала одлучујући фактор у многим индустријама и услов за успешно пословање. У овом делу приказана су савремена софтверска решења која су већ у примени у појединим друштвима за осигурање у земљи и региону.

Конференција се бавила и темама везаним за примену инфраструктурних решења у области информатике, са посебним акцентом на савремена решења за израду резервних локација, методе складиштења, чувања и израду резервних копија података компанија, затим методама за увећање информатичке сигурности и примену информатичких стандарда у управљању, организацији и изради информатичких процедура.

Осим реномираних произвођача софтвера и хардвера, на конференцији су учествовали представници Министарства унутрашњих послова и представници Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, који су представили текуће и будуће пројекте и сервисе намењене грађанима и индустрији осигурања, а чији је циљ подизање нивоа опште безбедности у саобраћају.

У оквиру конференције организован је округли сто који бавио актуелним питањима везаним за примену Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције Народне банке Србије. Округлим столом су председавали чланови Програмског одбора конференције, док су у дискусији учествовали представници друштава за осигурање и представници компанија које се баве пружањем консалтинг услуга или информатичком подршком за реализацију тих циљева.

Учесници конференције сложили су се да је неопходно да оваква конференција постане традиционална, с обзиром на то да индустрија осигурања спада у сам врх највећих у држави, док су информационе технологије битна тачка ослонца и главни носилац прогреса. Општи закључак је да је у циљу квалитетног информисања и едукације запослених информатичара и менаџмента, као и у сврхе размене искустава, неопходно организовати овакве скупове који су прилагођени о намењени потребама индустрије осигурања у Србији.

Био је то први скуп те врсте организован у Србији, намењен индустрији осигурања. Конференција је одржана у хотелу „Извор“ у Аранђеловцу од 17–19 октобра 2013. године

Top