Одржана радионица на тему развоја колективног/групног животног осигурања

Одржана радионица на тему развоја колективног/групног животног осигурања

10/07/2012
У организацији Удружења осигуравача Србије одржана је радионица на тему развоја колективног/групног животног осигурања. Презентацију и радионицу за менаџмент осигуравајућих компанија које се на тржишту Србије баве пословима животног осигурања, одржао је експертски тим компаније „Crenca&Associati“ из Италије. Радионица је одржана у просторијама Удружења осигуравача Србије.

Осим представљања принципа на којима је засновано колективно/групно животно осигурање, др Giampaolo Crenca и др Salvatore Forte, говорили су и о начинима и принципима одређивања цена, тестирања профитабилности, солвентности и управљања производом.

Удружење је организовало радионицу у склопу активности које спроводи са циљем развоја тржишта животног осигурања. Циљ нам је да уз позитивна искуства развијених држава афирмишемо овај сегмент тржишта. Значај животног осигурања је огроман, јер појединцу даје могућност да себи и својој породици обезбеди потребну финансијску сигурност, док за државу има улогу институционалног инвеститора и покретача економског развоја.

Следећу радионицу на ову тему Удружење осигуравача Србије организоваће у октобру 2012. године.

Top