Одржано саветовање на тему „Право и пракса осигурања"

Одржано саветовање на тему „Право и пракса осигурања

У организацији Удружења за право осигурања Србије и Удружења осигуравача Србије, 20. и 21. априла на Палићу је организовано 19. годишње саветовање: „Право и пракса осигурања – изазови, нове технологије и корпоративно управљање". Саветовање је окупило неколико десетина домаћих и стручњака из иностранства из области осигурања, представника регулаторних тела, осигуравајућих друштава, научних радника и адвоката. У оквиру саветовања, организовано је укупно 6 округлих столова са двадесетак учесника и предавача. Првог дана саветовања било је речи о Уговорима о осигурању и Уговорима о неживотном осигурању, а другог дана је пажња посвећена уговорима о осигурању аутоодговорности, осигурању лица, као и продаји производа осигурања и заштити потрошача, те управљању и конкуренцији у осигурању.

 

Top