Одржано саветовање „Право и пракса осигурања“

Одржано саветовање „Право и пракса осигурања“

  Удружење осигуравача Србије и Удружење за право осигурања Србије организовали су јубиларно 20. годишње саветовање под називом “Право и пракса осигурања – текућа питања и будући изазови”.

  Саветовање је окупило више од 80 домаћих и стручњака из иностранства, који су кроз 6 панела и 20 излагања разматрали најважније теме из неколико различитих области. На скупу се говорило о управљању и конкуренцији у осигурању, уговорима о осигурању, уговорима о неживотном, осигурању од аутоодговорности и осигурању лица као и о продаји производа и заштити потрошача. Посебну пажњу привукла су предавања гостију из иностранства о утицају Директива Солвентност ИИ на унутрашње тржиште као и о утицају измена прописа ЕУ на преузимање ризика у осигурању. Присутни су били у прилици и да расправљају о осигурању транспорта опасне робе у друмском саобраћају, исплати штете од стране гарантног фонда при Удружењу осигуравача Србије оштећенима који су повреде задобили у градском превозу као И захтевима регионалних завода за здравствено осигурање према друштвима која продају полисе осигурања од аутоодговорности.

  Председик Удружења за право осигурања Србије проф. др Слободан Јовановић, у част јубиларног саветовања, доделио је захвалнице за дугогодишњу подршку раду Удружења. Међу добитницима је и Удружење осигуравача Србије.

  Саветовање је одржано на Палићу, у хотелу Президент, од 12 – 14. априла.

  Фотографије можете погледати овде.

Top