Осигурање аутомобила

 

ШТА ЈЕ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ?

 
 • Свако моторно возило које је учесник у јавном саобраћају мора бити регистровано и имати важећу полису. Да би аутомобил био регистрован,неопходна је поменута полиса осигурања.

 • Лице које претрпи штету од вашег возила, има право да му осигуравајућа кућа, код које сте ви купили полису од АО, исплати накнаду штете.

 
 

КАКО ДО ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ?

 
 • Са осигуравајућом кућом коју сте одабрали склапате уговор и закључујете полису осигурања од аутоодговорности, а неопходно је да имате:

- ВАЖЕЋУ ЛИЧНУ КАРТУ

- САОБРАЋАЈНУ ДОЗВОЛУ

- ПРЕТХОДНУ ПОЛИСУ ОСИГУРАЊА (ако постоји)

 • Када закључите и платите полису осигурања добијате оригинал полисе и други примерак носите у МУП. Тај примерак нпредајете приликом регистрације возила, а уз полису добијате и Европски извештај о саобраћајној незгоди.

 

ШТА ЈЕ ЕВРОПСКИ ИЗВЕШТАЈ О САОБРАЋАЈНОЈ НЕЗГОДИ?

 • Европски извештај о саобраћајној незгоди је стандардизован образац који се користи у читавој Европи.

 • Извештај попуњавају учесници саобраћајне незгоде у којој НИЈЕ БИЛО ПОВРЕЂЕНИХ и у којој је дошло до МАЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

 • Овај образац, исправно попуњен, у овим случајевима замењује полицијски записник о увиђају са места саобраћајне незгоде.

 • Образац европског извештаја добијате приликом закључивања полисе од аутоодговорности и потребно је да га увек имате у возилу.

 
 
 

КАКО СЕ КОРИСТИ ЕВРОПСКИ ИЗВЕШТАЈ О САОБРАЋАЈНОЈ НЕЗГОДИ?

 • Европски извештај ЗАЈЕДНО ПОПУЊАВАЈУ возач који је изазвао судар и возач чији је ауто оштећен.

 • Образац је јасно написан и само треба попунити податке који се траже. ОБРАЗАЦ ЈЕ ПОТПИС ОБА УЧЕСНИКА НЕЗГОДЕ НА ОБРАСЦУ ЕВРОПСКОГ ИЗВЕШТАЈА.

 • На скици треба нацртати положај возила приликом судара. Упоредите податке из докумената да није дошло до грешке.

 • Образац се састоји из два примерка где оригинал задржава возач коме је причињена штета да би могао да наплати одштету. Оба учесника морају да опишу догађај (судар) и да возач који је направио удес призна кривицу и да сноси одговорност за незгоду. У противном се неће знати ко је одговоран за штету.

 • Уколико кривац неће јасно да призна кривицу преостаје вам да позовете полицију да направи увиђај.

 

КАКО ПРАВИЛНО ПОПУНИТИ ИЗВЕШТАЈ О САОБРАЋАЈНОЈ НЕЗГОДИ?

 
 

НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

 • На основу обавезног осигурања моше се добити одштета за нематеријалну штету: повреде, претрпљени страх и слично, аливам је у том случају потребан извештај лекара.

 • ПРАВО НА НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ИМАЈУ СВА ЛИЦА ПОВРЕЂЕНА У УДЕСУ, ОСИМ ВОЗАЧА КОЈИ ЈЕ ИЗАЗВАО УДЕС.

 

КАСКО ОСИГУРАЊЕ

 • Ако имате каско осигурање, уз обавезну полису осигурања, осигуравајућа кућа че по обавезној полиси осигурања надокнадити штету проузроковану на возилу које сте ударили, А ПО КАСКО ПОЛИСИ БИЋЕ ВАМ НАДОКНАЂЕНА ШТЕТА НА ВАШЕМ ВОЗИЛУ.

 • Ако сте уз постојећу полису каско осигурања уговорили и осигурање од ризика крађе, у случају нестанка возила, осигуравајућа кућа ће вам надокнадити губитак.

Top