Осигурање да буде услов за државне субвенције

Осигурање да буде услов за државне субвенције

Обилне падавине које су задесиле Србију актуелизују питање штета у пољопривреди и могућих губитака. За месец или два, питање би могло да буде још актуелније, ако нас после кише задеси суша, која би додатно угрозила главне пољопривредне културе.

Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић каже да алармантно мали број ратара осигурава род и приход, иако пољопривреда директно зависи од временских прилика. На овим просторима су све чешће обилне падавине и град, поплаве и суше, а по прогнозама чекају нас још екстремније временске прилике, каже Јовановић.

- Од којих непогода се могу осигурати пољопривредне културе?

Класична полиса осигурања штити од града, пожара и грома и чак 90% осигураних ратара има ту полису. Много је мање оних који културе осигуравају од олује, јесењег или пролећног мраза, поплаве или губитка количине и квалитета плода, а ти ризици су код нас све чешћи и наносе губитке и за наредних неколико година. Ретко ко схвата да је осигурање једина права мера заштите од непогода.

- Колико је код нас развијено осигурање у пољопривреди?

У Србији је осигурано нешто више од 10% биљне производње и свега око 5% сточног фонда и по томе заостајемо и за развијенијим државама региона. Оно што посебно забрињава јесте чињеница да само 3% индивидуалних пољопривредних произвођача има полису осигурања. Правна лица су осигурала скоро половину обрадивих површина, али је удео њива које су у њиховом власништву значајно мањи у односу на приватно власништво. Основни разлози су неедукованост, неповерење и ставови да је полиса скупа и да држава треба да надокнади штету, што је нетачно и погрешно. Примера ради, за полису осигурања треба издвојити око 5% вредности производње, а ту су и погодности у виду куповине на рате или после жетве.

- Како унапредити осигурање пољопривреде?

Одлука Владе Србије да се за моравички, златиборски, колубарски, подунавски и шумадијски округ, субвенције са 40 подигну на 70% стимулативно ће деловати на пораст броја осигураних. Ту је и могућност да локалне самуправе додатно регресирају премију из свог буџета и учине је још јефтинијом, ако не и бесплатном. УОС се за то одавно залаже. Сматрамо, међутим, да би осигурање морало да буде услов за било какве државне субвенције. То је модел који се увелико примењује у свету и даје добре резултате.

*Интервју генералног секретара УОС дневнику Информер

Премија осигурања по појединим културама

КУЛТУРА

ПРЕМИЈА РСД/хектар

ОСИГУРАНА СУМА

ПШЕНИЦА

2.090

100.000

СОЈА

2.772

105.000

ЦРНИ  ЛУК

55.000

1.250.000

ПАПРИКА

118.800

2.000.000

ШЉИВА

44.550

750.000

КАЈСИЈА

74.250

1.250.000

Top