Потписан Споразум о заштити посетилаца са БиХ

Потписан Споразум о заштити посетилаца са БиХ

Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Владан Манић и директорка Бироа зелене карте Босне и Херцеговине Босиљка Дрљевић-Угрица, потписали су Споразум о заштити посетилаца. Свечаном потписивању присуствовали су и председници Управних одбора Бироа зелене карте Босне и Херцеговине и Удружења осигуравача Србије, Младен Маркотић и Душко Јовановић.

Споразумом је предвиђена могућност да се оштећено лице, по повратку у матичну државу после незгоде коју је доживело на територији друге државе, обрати свом Бироу зелене карте, који потом Бироу државе настанка незгоде прослеђује упит са захтевом да се:

- изврши идентификација осигуравајућег друштва штетника,

- изврши идентификација возача или власника возила штетника, уколико у периоду од 6 недеља није било могуће утврдити осигуравача,

- прибаве документа која су неопходна или помажу у остваривању права на накнаду (нпр. полицијски записник) и

- доставе детаљи о гарантном фонду земље настанка незгоде уз, кад год је то могуће, објашњења и корисне информације.

На тај начин, оштећени долази до информације коме да се обрати са захтевом за обештећење у држави настанка незгоде, као и до могућности да прибави потребну документацију и остале корисне информације. Оштећеном се тиме помаже да брже и ефикасније оствари своја права, уз укључивање ауторитета Националних бироа.

Подсетимо, при Савету бироа зелене карте формирана је група експерата чији је циљ да механизам 4. Директиве о моторним возилима Европске Уније (познате и као Директива о заштити посетилаца) приближи корисницима моторних возила из држава које нису чланице ЕУ, а део су система Зелене карте. Текст Споразума о заштити посетилаца усвојен је у мају 2012. године на заседању Генералне Скупштине Савета бироа зелене карте.

Босна и Херцеговина је трећа држава са којом је Удружење осигуравача Србије потписало Споразум. Раније је Споразум о заштити посетилаца потписан са националним бироима Грчке и Турске.

Top