Продужен рок за раздвајање композитних друштава

Продужен рок за раздвајање композитних друштава

Рок за раздвајање композитних друштава за осигурање продужен је до 31.12.2013. године. Закон о измени Закона о осигурању (“Службени гласник РС”, бр. 119/12) којим је друштвима за осигурање за годину дана продужен рок за раздвајање на друштва која ће обављати послове животних и послове неживотних осигурања, ступио је на снагу 25. децембра 2012. године.

У Министарству финансија и привреде недавно су потврдили да заједно са Народном банком Србије припремају нови закон који ће дефинитивно одредити судбину друштава за осигурање - да ли ће животно бити раздвојено од неживотног или ће одређена друштва, као и сада, наставити да послују као композитна.

Top