РАСТЕ ЗНАЧАЈ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА

РАСТЕ ЗНАЧАЈ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА

  Животно осигурање пружа финансијску заштиту корисницима осигурања за случај наступања догађаја повезаних са животом осигураника, као и покриће допунских ризика незгоде и добровољног здравственог осигурања уз живот.


  Развијени свет је одавно схватио да животно осигурање није луксуз већ потреба. Код нас, већина грађана занемарује чињеницу да су фондови социјалног осигурања у дефициту и да је неизвесно да ли ће и колико од пензије моћи лепо да се живи. Погрешно се сматра и да је осигурање живота скупо и грађани га се лако одричу, иако је минимална цена те премије код појединих друштава око 1.000 динара.


  Код тако ниских уплата сматрам да је најбоље размишљати о класичном ризико осигурању које омогућава исплату осигуране суме корисницима, а то су најчешће наследници, у случају смрти осигураника у току трајања уговора. Осим ризико осигурања, постоје и осигурање доживљења, које обезбеђује исплату осигуране суме за случај да се доживи истек уговора о осигурању, као и мешовито које комбинација претходна два. Напомињем да се уз основно осигурање живота, може закључити и допунско осигурање незгоде као и допунско здравствено осигурање, која пружају покрића за случај наступања смрти услед незгоде, инвалидитета, трошкова лечења, неке од тежих болести и др.


  Поставља се и питање на шта треба обратити пажњу приликом куповине полисе животног осигурања? Прво треба дефинисати потребе, да ли је то лична или финансијска заштита наследника, колике су могућности за издвајање премије или да ли неко има кредит и у зависности од тога одабрати полису која ће обезбедити миран живот. Пре потписивања треба питати да ли је и под којим условима у току уговора могућа корекција премије, одн. уговорене суме, да ли постоји могућност мировања плаћања премије, да ли је могућа капитализација осигурања одн. под којим условима је могућ престанак плаћања премије и чекање истека осигурања како би се подигла редукована сума. Наравно, ту су и могућности откупа осигурања и узимања позајмице по основу закључене полисе. На сва та питања треба добити одговор пре куповине полисе.  


  Животно осигурање је намењено свима - породичним људима, родитељима, самцима, млађој и старијој популацији. Тешко је рећи који је то идеалан тренутак за уговарање полисе животног осигурања, али, што пре почнемо и што дуже уплаћујемо, то већи износ добијемо на крају. Такође, немогуће је предвидети куда ће нас живот одвести, па је о непредвиђеним ситуацијама увек боље размишљати унапред. Полисом животног осигурања обезбеђујемо сигурност себи или члановима породице у ситуацијама које нико не може да предвиди – смрт, болест, несрећни случај, хируршке интервенције.


  Аутор:
  Душко Јовановић
  генерални секретар УОС

Top