Сава животно осигурање а.д.о.

ПИБ: 105893619

МБ: 20482443

Тел: 011 3643 610

E-mail: zivotno.osiguranje@sava-zivot.rs

Сајт: www.sava-zivot.rs

 

„Сава животно осигурање а.д.о. Београд“ је члан „Сава РЕ Групе“ која је друга највећа осигуравајућа група у региону Југоисточне Европе.

Компанија је основана у децембру 2008. године као greenfield инвестиција.

Иновативним приступом пословању Сава животно осигурање тежи да заузме јединствену позицију на тржишту осигурања Србије.

Председник Извршног одбора друштва „Сава животно осигурање“ је Бојан Мијаиловић.

Ми своје клијенте сматрамо партнерима са којима желимо да заједно растемо и развијамо се на обострано задовољство.

Top