Скупштина Удружења осигуравача Србије, 29.03.2012.

Скупштина Удружења осигуравача Србије, 29.03.2012.

Скупштина Удружења осигуравача Србије одржала је XVII редовну седницу. На седници су усвојени:

- Годишњи финансијски извештај и Извештај о извршењу програма рада и финансијског плана за 2011. годину са Извештајем овлашћеног ревизора о обављеној ревизији Годишњег финансијског извештаја,

- Извештај о пословању са обрачуном прихода и расхода Гарантног фонда за 2011. годину,

- Извештај о вршењу јавних овлашћења Удружења у 2011. години и

- Програм рада и финансијски план Удружења за 2012. годину.

Скупштина Удружења усвојила је и Оснивачки акт и Статут Удружења осигуравача Србије, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима и Законом о удружењима.

Фотографије можете погледати овде 

Top