Скупштина

СКУПШТИНА
председник Скупштине
Миодраг Квргић, Meркур осигурање

заменик председника Скупштине
Љубиша Вељковић, Миленијум осигурање

 

 УПРАВНИ ОДБОР
председник Управног одбора
Мирко Петровић, Дунав осигурање 

заменик председника Управног одбора
Драган Филиповић, Generali осигурање 


чланови Управног одбора
Дарко Ботић, ДДОР Нови Сад
Љубица Вујачић, Wiener Städtische осигурање
Гордана Букумирић, UNIQA неживотно осигурање  
Драган Марковић, Триглав осигурање
Милорад Боснић, Сава осигурање

 

 НАДЗОРНИ ОДБОР
председник Надзорног одбора
Милован Ђуровић, Глобос осигурање  

 

 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 
Душко Јовановић, Удружење осигуравача Србије

Top