Скупштина

СКУПШТИНА
председник Скупштине
Љубиша Вељковић, Mиленијум осигурање

заменик председника Скупштине
Слободан Љубишић, Меркур осигурање

 

УПРАВНИ ОДБОР
председник Управног одбора
Мирко Петровић, Дунав осигурање 

заменик председника Управног одбора
Драган Филиповић, Generali осигурање 


чланови Управног одбора
Giorgio Ambrogio Marchegiani, ДДОР Нови Сад
Драган Марковић, Триглав осигурање
Зоран Благојевић, Wiener Städtische осигурање
Гордана Букумирић, UNIQA неживотно осигурање  
Мирко Бутулија, АМС осигурање

 

НАДЗОРНИ ОДБОР
председник Надзорног одбора
Милован Ђуровић, Глобос осигурање  

 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 
Душко Јовановић, Удружење осигуравача Србије

Top