Societe Generale osiguranje ado Beograd

ПИБ: 106237954

МБ: 20561211

Тел: 011 2608 662

Факс: 011 2607 330

E-mail: info.osiguranje@socgen.com

Сајт: www.sogeosiguranje.rs

 

"Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd" добило је дозволу за обављање послова животног осигурања дана 31. јула 2009. године.

Већински оснивач, са учешћем од 51%, је правно лице "Sogecap SA", француско друштво за животно осигурање. Други оснивач је "Societe Generale Banka Srbija" са учешћем од 49%.

Групa "Societe Generale" послује у Србији више од 35 година преко своје зависне фирме "Societe Generale Banka Srbija", са мрежом од око 100 филијала и добром тржишном позицијом. "Societe Generale Banka Srbija" је заступник осигурања за "Societe Generale Osiguranje".

"Societe Generale Osiguranje" у својој понуди има производе животног осигурања за кориснике стамбених, потрошачких, ауто, готовинских и рефинансирајућих кредита, као и ризико осигурање живота само за случај смрти.

Законски заступници "Societe Generale Osiguranja" су извршни директор Јелена Исаиловић и извршни директор Gerard Rimpot.

Top