У УОС настављене радионице о имплементацији QIS 2

У УОС настављене радионице о имплементацији QIS 2

  У просторијама Удружења осигуравача Србије одржана је једнодневна радионица на тему „Друге квантитативне студије утицаја (QIS 2)“, на којој су учествовали представници Народне банке Србије и друштава за осигурање.

  Више од 50 учесника испратило је презентацију експерата Народне банке Србије, која је показала новине у односу на захтеве QIS 1 студије одржаној прошле године, као и да укаже на простор за унапређење обрачуна у односу на претходну квантитативну студију.

  Квантитативне студије утицаја, којих ће према прелиминарним најавама регулатора тржишта осигурања бити најмање 4, треба да укажу на тренутни степен усклађености домаћег тржишта осигурања са захтевима европске директиве Солвентност 2. Поменута Директива, заснована на индивидуалној процени потребног солвентног капитала, треба да допринесе унапређењу степена сигурности свих учесника на тржишту осигурања.

  Удружења осигуравача Србије има велико задовољство и стратешки је опредељено да активно помогне и подржи процес усклађивања домаћег тржишта са тековинама модерне европске регулативе. Крајњи циљ је унапређење сигурности свих корисника услуге осигурања.

Фотографије са радионице можете погледати ОВДЕ.

Top