У УОС одржан семинар о новим стандардима финансијског извештавања

У УОС одржан семинар о новим стандардима финансијског извештавања

Удружење осигуравача Србије, у сарадњи са ревизорском кућом Ernst&Young d.o.o, организовало је семинар на тему „МСФИ 16-Лизинг", који прописује начин признавања, мерења, презентовања и обелодањивања лизинга. На семинару се говорило о начину примене стандарда, о новинама које међународни стандард финансијског извештавања доноси у смислу признавања имовине и обавеза у Билансу стања закупца, о делокругу примене стандарда, о рачуноводственом евидентирању код корисника лизинга и значајном утицају на финансијске извештаје закупца. Било је речи и о томе да ће рачуноводствено обухватање лизинга код даваоца лизинга у великој мери остати непромењено. Предавања су одржале консултанткиње Ernst&Young d.o.o,: гђа Данијела Мирковић, партнер –Одељења ревизије и повезаних услуга, гђа Наташа Траиловић, Менаџер - Одељења ревизије и повезаних услуга и гђа Милана Самарџић, Асистент менаџер - Одељења ревизије и повезаних услуга. Семинару је присуствовало око 50 запослених у финансијско рачуноводственим секторима осигуравајућих друштава-чланица Удружења.

Фотографије можете погледати овде

Top