У УОС ОДРЖАН СЕМИНАР О ПОРЕСКИМ ПИТАЊИМА

У УОС ОДРЖАН СЕМИНАР О ПОРЕСКИМ ПИТАЊИМА

Удружење осигуравача Србије, у сарадњи са ревизорском кућом Deloitte, организовало је семинар „Примена пореских прописа у области осигурања из перспективе ПДВ и пореза по одбитку“. На семинару се говорило о попуњавању Прегледа обрачуна ПДВ обрасца за осигуравајућа друштва, који ће се примењивати од 1. јула 2018. године, праву на одбитак претходног пореза и утврђивању сразмерног пореског одбитка и ино услугама. Било је речи и о обрачуну пореза по одбитку на приходе које нерезидентно правно лице оствари од домаћег правног лица и изменама Закона о порезу на добит правних лица у вези са порезом по одбитку на услуге. Предавања су одржали консултанти Deloitte-a: Дејан Мраковић, Павле Кутлешић и Филип Ковачевић. Семинару је присуствовало око 40 запослених у финансијско рачуноводственим секторима осигуравајућих друштава – чланица Удружења.

Фотографије можете погледати овде

Top