Удружење осигуравача Србије организовало радионице о имплементацији „QIS 1“ студије

Удружење осигуравача Србије организовало радионице о имплементацији „QIS 1“ студије

У просторијама Удружења осигуравача Србије одржане су три радионице на тему имплементације „QIS 1“ студије којима су присуствовали представници Народне банке Србије и друштава за осигурање, чланица Удружења. На радионицама се говорило о циљевима, захтевима и изазовима које носи ова студија, која је први корак у имплементацији директиве „Solvency II“

Сврха предметне квантитативне студије, као прве у низу студија које ће се одвијати у наредном периоду, је да се сагледа степен усклађености домаћег тржишта са захтевима европске регулативе, односно концептом „Solvency II“ који за крајњи циљ има постизање већег степена стабилности тржишта осигурања и сигурности свих учесника на њему. Кроз интерактивну комуникацију која је вођена на радионицама, дати су одговори на бројна питања са којима су се суочавали осигуравачи и отворене теме које захтевају даљу дискусију и сарадњу регулатора и друштава за осигурање. 

С обзиром на то да је општа оцена присутних да су радионице биле изузетно корисне, договорено је да се други циклус предавања одржи већ у другој половини јула ове године. Удружење осигуравача Србије ће у интересу свих учесника на тржишту осигурања наставити да активно учествује, промовише и подржава сарадњу регулатора и осигуравача у циљу ефикасне имплементације савремених европских тековина.

Фотографије можете погледати овде

Top