Удружење за право осигурања Србије и Удружење осигуравача Србије организују 18. годишње саветовање: „Сразмерност и правна извесност у праву осигурања” 21. и 22. април 2017.

Удружење за право осигурања Србије и Удружење осигуравача Србије организују 18. годишње саветовање: „Сразмерност и правна извесност у праву осигурања” 21. и 22. април 2017.

Прелиминарни програм саветовања можете преузети овде

Top