УОС и ове године на СорС

УОС и ове године на СорС

У Сарајеву су од 13. - 15.06.2012. године одржани 23. сусрети осигуравача и реосигуравача. Главна тема традиционалног скупа индустрије осигурања била је конкурентност у осигурању и заштита потрошача. Поред тога, говорило се и о нематеријалним штетама у осигурању АО и реосигурању као замени за капитал. Као посебна подтема у оквиру округлог стола одржана је расправа о пројекту Еуропа Ре.

СорС је ове године окупио представнике 166 регионалних и светских осигуравајућих и реосигуравајућих друштава, а на челу делегације Удружења осигуравача Србије био је генерални секретар Владан Манић. Говорећи о осигурању у Србији, Манић је рекао да је у 2011. години настављен, иако успорен, позитиван тренд стања и развоја на тржишту. Остварен је пораст билансне суме сектора осигурања за 7,3% а капитала за 3,3 процента. Учешће неживотних осигурања од 82,6% у укупној премији и даље је доминантно, а регистровано је и повећање учешћа животних осигурања са 16,5% у 2010. години на 17,4% у 2011. години. Генерални секретар УОС је учесницима СорС говорио и о нацрту Закона о осигурању и најавио да његово усвајање не треба очекивати пре краја ове године. Као позитиван однос државе према тржишту осигурања, Манић је поменуо увођење обавезног осигурања у пољопривреди и везивање државних субвенција за закључено осигурање, али је, са друге стране, негативан пример увођење обавезе осигуравајућим друштвима да уплаћују 5% износа бруто премије осигурања од АО на рачун републичког Фонда за здравствено осигурање. То је класичан намет осигуравачима, јер они не треба да пуне буџет РФЗО, рекао је Манић.

Top