УОС НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ У НОВОМ САДУ

УОС НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ У НОВОМ САДУ

  У оквиру Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду одржан је тематски скуп “Осигурање пољопривреде – трошак или инвестиција” на којем је учествовало и Удружење осигуравача Србије. Скуп су организовали Дневник-Пољопривредник и Новосадски сајам.
  Иако број полиса у овом сектору расте из године у годину, број осигураних је и даље алармантно мали. У Србији је осигурано нешто више од 10% биљне производње и око 5% сточног фонда и по томе заостајемо и за развијенијим државама региона. На скупу је истакнуто и да се за осигурање чешће одлучују правна лица, чијих је 50 одсто површина осигурано, али је у њиховом власништву тек око 15% укупно обрадивих површина. Са друге стране, свега око три одсто пољопривредника (физичких лица) поседује полису којом штити усеве или животиње, што значи да је за њих осигурање трошак, а не инвестиција.
Главни проблеми овог сектора, како је истакнуто, су неедукованост и неповерење одн. став да је полиса скупа. Међутим, представници осигуравајућих друштава навели су да осигурање у пољопривреди није велики новчани издатак и да је на нивоу од око 5% вредности производње. Поред тога, омогућено је да се премија осигурања плати после жетве, одн. да се приликом куповине полисе плати само 5% на име пореза.  
  Представник Удружења осигуравача Србије, главни правник Бранко Дамјановић, истакао је да би осигурање требало да буде услов за државне субвенције, јер је то модел који се увелико примењује у свету и даје добре резултате. Поздрављена је одлука Владе Србије да се за моравички, златиборски, колубарски, подунавски и шумадијски округ, субвенције подигну са 40 на 70% што ће стимулативно деловати на пораст броја осигураних. Новост од ове године, како је истакнуто на скупу, је да и локалне самуправе могу додатно да регресирају премију осигурања из свог буџета и учине је још повољнијом. Конкретно, за пет поменутих региона, то значи да би полиса могла да буде бесплатна. Дамјановић је нагласио и да је новим Законом о осигурању заштита корисника услуга подигнута на виши ниво, те да је неповерење плод ранијих лоших искустава.
  Стручњаци и представници осигуравајућих друштава упозорили су да је најефикаснији начин заштите пољопривредне производње, која је често под директним утицајем климе, управо осигурање. На скупу су, поред осигуравача, учествовали представници Министарства пољопривреде, локалних самоуправа, као и представници пољопривредних произвођача.

Фотографије са сајма можете погледати овде.

Top