УОС организује семинар о пореским питањима

УОС организује семинар о пореским питањима

Удружење осигуравача Србије, у сарадњи са ревизорском кућом Deloitte, организује семинар „Примена пореских прописа у области осигурања из перспективе ПДВ и пореза по одбитку“. На семинару ће бити речи о попуњавању Прегледа обрачуна ПДВ обрасца за осигуравајућа друштва, који ће се примењивати почев од 1. јула 2018. године, праву на одбитак претходног пореза и утврђивању сразмерног пореског одбитка и ино услугама.

Такође, биће речи о обрачуну пореза по одбитку на приходе које нерезидентно правно лице оствари од домаћег правног лица и изменама Закона о порезу на добит правних лица у вези са порезом по одбитку на услуге. Предавачи су консултанти Deloitte-а: Дејан Мраковић, доц. Др Светислав В. Костић, Филип Ковачевић и Павле Кутлешић. Предавања су намењена запосленима у финансијско рачуноводственим секторима осигуравајућих компанија. Семинар ће бити одржан у просторијама Удружења осигуравача Србије, у понедељак 21. маја 2018. године са почетком у 10 часова.

Top