Власници возила неће бити оштећени нити враћени на шалтере

Власници возила неће бити оштећени нити враћени на шалтере

Најаве појединих власника техничких прегледа да ће куповина полисе осигурања од АО директно од осигуравајућих друштава или посредника вратити грађане на шалтере МУП, нису тачне. Циљ тих текстова није информисање, већ збуњивање, изјавио је за медије генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић. Он је подсетио да се ни до сада полиса осигурања није куповала само и искључиво на техничком прегледу.

 - Власници моторних возила то могу да ураде и директно од осигуравача или заступника и да плате готовином или картицама. Полиса се потом даје на увид приликом контроле исправности возила и ту, на лицу места, након плаћања такси, добија регистрациона налепница. Алтернатива је да власник возила са купљеном полисом и потврдом о извршеном техничком прегледу оде у МУП да региструје возило.

Издавање налепнице је, каже Јовановић, овлашћење које је држава поверила појединим власницима техничких прегледа, да би се избегло одлажање у МУП.

 - Место куповине полисе осигурања и издавања налепнице нису ни у каквој вези, као што ни продаја полисе и одлазак на шалтер МУП нису повезани. У процес регистрације возила укључени су осигуравачи, који полисе продају директно или преко посредника и власници техничких прегледа који врше контролу исправности возила и евентуално, ако имају дозволу, издају регистрационе налепнице да се не би одлазило у МУП. Ретко где у Европи се, као код нас, осигурање купује на техничком прегледу, изјавио је Јовановић.

Он је подсетио и да је провизија од 5% за продају полиса АО уведена Законом о обавезном осигурању у саобраћају 2009. и то да би остало довољно новца за исплату штете.

 - Суштина те полисе је исплата штете и ничији интерес то не сме да угрози. У супротном, можемо да питамо да ли је неко отворио технички преглед да би се бавио тим послом или да би продавао полисе очекујући високе провизије. Удружење је, у интересу возача и оштећених, дигитализовало Записнике МУП, па више нема чекања од месец дана нити такси, а ускоро ћемо дигитализовати и сарадњу са тужилаштвима. Биће уведене и друге погодности које ће „олакшати“ живот власницима моторних возила и оштећеним грађанима.

Генерани секретар Удружења осигуравача је подсетио и да је јула 2018. на предлог МУП, ступио на снагу нови Правилник о техничким прегледима. Један од његових главних циљева је да технички прегледи живе од свог рада - техничке контроле возила. То значи да од осигуравача могу да добију само законом предвиђену провизију. Нова правила значе и већу безбедност на путевима, а то би, став је УОС, морало свима да буде у интересу.

 - Свесни смо да тренутна цена техничких прегледа, по којој највећи број њих ради, није адекватна. Ипак, потребан је партнерски став осигуравача, власника техничких прегледа и агенција за посредовање у осигурању. На томе ћемо инсистирати у оквиру Радне групе за измену Закона о обавезном осигурању у саобраћају, којим ће бити регулисан и однос осигуравача и спољних канала продаје полиса осигурања од АО као и техничких прегледа, а у интересу власника моторних возила, изјавио је Душко Јовановић.

Top