Возачи могу да одахну - у 32 европске државе и даље без зеленог картона

Возачи могу да одахну - у 32 европске државе и даље без зеленог картона

Управни суд Републике Србије уважио је тужбу Удружења осигуравача Србије и још 10 осигуравајућих друштава и поништио решење Комисије за заштиту конкуренције. По том решењу, Удружење је требало да плати 467 милиона динара, а чланице још 360 милиона динара, због наводног монополског удруживања чланица Удружења из 2008. године. Последице плаћања те, највише новчане казне икада изречене у Србији или принудна наплата тог износа биле би катастрофалне, јер би нас вратила у доба санкција и изолације, када нигде нисмо могли да путујемо аутомобилом без плаћања зелене карте или граничног осигурања. Плаћањем поменутог износа, Удружење осигуравача Србије би остало без средстава која морају бити депонована приликом приступања Мултилатералном споразуму и која су гарант да ће Удружење редовно надокнађивати све штете које евентуално у иностранству почине возачи из Србије, а у питање би била доведена и могућност да Удружење у роковима, као и до сада, врши исплате оштећеним возачима.

Ипак, наши возачи могу да одахну, јер ће и даље моћи да путују аутомобилом у 32 европске државе без зеленог картона. Одбијајући решење Комисије и враћањем првостепеном органу, Управни суд је навео да је Комисија повредила правила управног поступка, јер странкама у поступку није омогућено учешће на законом прописан начин. Поред тога, Комисија за заштиту конкуренције није сагледала све чињенице и околности које су битне у овом поступку, нити је прихватила предлог извођења доказа вештачењем. Тиме је, по решењу Управног суда, Комисија за заштиту конкуренције битно повредила одредбе поступка који регулишу њен рад.

Зелени картон за путовања у 27 држава ЕУ и Хрватску, Швајцарску, Норвешку, Андору и Исланд возачима из Србије није потребан од 01. јануара ове године, јер је Удружење осигуравача Србије постало члан Мултилатералног споразума.

Top