UOS Удружење oсигуравача Србије

АМС осигурање а.д.о.

ams osiguranje a d o logo2

ПИБ: 100000563

МБ: 17176471

Тел. 011 3084 900

Факс: 011 3084 902

E-mail: info@ams.co.rs

Сајт: www.ams.co.rs

"АМС осигурање а.д.о. Београд" основано је 1998. године са императивом максималне заштите осигураника и оштећених, професионално и пријатељски, на традицијама 80-годишње заједнице солидарности ауто-мото организација и њених чланова, у континуитету интегрисане у европске и светске асоцијације.

Веома развијеном, постојаном мрежом сарадника покривамо територију целе земље, Европе и света на више од 20.000 локација, 24 сата сваког дана, током целе године.

На преко 130 продајних места широм Србије, у свим пословним јединицама АМСС, клубовима и друштвима пружамо услуге осигурања моторних возила - од аутоодговорности и каско, осигурања од незгоде и добровољног здравственог осигурања за време пута и боравка у иностранству.

Већински власник АМС осигурања je Ауто-мото савез Србије. 

Генерални директор "АМС осигурања" је Вучета Мандић.