UOS Удружење oсигуравача Србије

AXA osiguranje

VIG AXAnova3

AXA Životno osiguranje

ПИБ: 104739276

МБ: 20226960

Тел: 011 2200 400

Факс: 011 2200 401

E-mail: contact@axa.rs

Сајт: www.axa.rs

AXA Neživotno osiguranje

ПИБ: 107134685

МБ: 20748001

Тел: 011 2200 440

Факс: 011 2200 440

E-mail: contact@axa.rs

Сајт: www.axa.rs

 

Од 1.12.2016. године осигуравајуће компаније „АXА Животно осигурање“ и „АXА Неживотно осигурање“ су део Vienna Insurance групације. Назив АXА, лого АXА и сви повезани заштитни знакови употребљавају се у временски ограниченом периоду на основу лиценце АXА SА.

Vienna Insurance групација (VIG) има преко 190 година традиције. У Централној и Источној Европи присутна је више од 25 година и једна је од водеће рангираних групација компанија осигурања. VIG је остварила више од 9 милијарди евра у премијама у 2015. години, што је чини водећом осигуравајућом групацијом на њеним кључним тржиштима. Са близу 23.000 запослених и око 50 компанија у 25 земаља, групација нуди широк портфолио производа и услуга у свим сегментима пословања (осигурање имовине и незгоде, животно и здравствено осигурање). У Србији компанија послује од 2003. године као Wiener Städtische osiguranje. 

Председник Извршног одбора компаније „АXА Животно осигурање а.д.о. Београд“ је Миодраг Јовановић. 

Председник Извршног одбора компаније „АXА Неживотно осигурање а.д.о. Београд“ је Ивана Ђермановић.