UOS Удружење oсигуравача Србије

Миленијум осигурање а.д.о.

milenijum11

ПИБ: 100002119

МБ: 07810318

Тел: 011 4407 700 

Факс: 011 4407 706 

E-mail: mios@milenijum-osiguranje.rs

Сајт: www.milenijum-osiguranje.rs

"Миленијум осигурање а.д.о. Београд" основано је 16.03.1992. године под називом "ДДОР Станком осигурање". Друштво је 03.10.2001. године променило име у "Миленијум осигурање а.д.о."

"Миленијум осигурање" је регистровано за обављање послова следећих врста неживотног осигурања:

- осигурање од незгоде и добровољно здравствено осигурање;

- осигурање моторних возила;

- остала осигурања имовине, остала осигурања од одговорности и друге врсте неживотних осигурања.

Седиште друштва је у Београду, у Булевару Михајла Пупина 10л, а седишта филијала:

- Нови Сад, Булевар ослобођења 88.

- Суботица, Карађорђев пут 38.

- Чачак, Синђелићева 66.

- Ниш, војводе Мишића 46-б.

Генерални директор компаније "Миленијум осигурање" је Перо Мијакић.