UOS Удружење oсигуравача Србије

ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО Београд

globos

ПИБ: 100001079

МБ: 06936253

Тел: 011 2620 015

Факс: 011 2186 209

E-mail: office@globos.co.rs

Сајт: www.globos.rs

"Глобос осигурање а.д.о. Београд" основано је 6. јануара 1994. године. Регистровано је за послове свих врста неживотних осигурања. Ради у сопственом пословном простору, у центру Београда и Новог Сада. Има пословне пунктове и у Зрењанину, Крагујевцу, Нишу, Ваљеву, Сремској Митровици и Сомбору.

Цео систем пословања заснован је на:

• добро постављеном портфељу осигурања;

• финансијској стабилности;

• брзини и флексибилности рада искусних кадрова;

• савременом информационом систему;

• транспарентности, одговорности и поузданости.

Стратегија и циљеви:

• повећање тржишног учешћа и јачање конкурентског положаја;

• пружање заштите интереса осигураника за преузете ризике;

• квалитетно управљање ризицима;

• квалитетна реосигуравајућа заштита;

• дугорочан профитабилан раст и развој;

• обезбеђивање интереса акционара и вредности њиховог капитала.

Законити заступник "Глобос осигурања" је генерални директор Милован Ђуровић.