UOS Удружење oсигуравача Србије

Сава животно осигурање а.д.о.

LogoSAVAzivotnoosiguranjeRGB 2

 

ПИБ: 105893619

МБ: 20482443

Тел: 011 3643 610

E-mail: life@sava-osiguranje.rs

Сајт: www.sava-osiguranje.rs

 

"Сава животно осигурање a.d.o. Београд" је акционарско друштво за осигурање, са седиштем у Београду. Компанија је са 99,99% у власништву Друштва за реосигурање "Pozavarovalnica Savad.d. " (Сава Ре) из Љубљане и припада "Сава Ре Групи". 

"Сава Ре Групу" чине осигуравајуће куће са простора старе Југославије:" Сава", "Марибор", "Тилиа" (Словенија), "Велебит" (Хрватска), "Сава Монтенегро" (Црна Гора), "Сава Табак" (Македонија), "Iliria Life" (Приштина). На територији Србије заступљени смо у 22 града, у свим регионима…

"Сава животно осигурање" своје пословање базира на синергији програмских, људских, материјалних и технолошких могућности у оквиру друштва "Pozavarovalnica Sava d.d." али са сопственим развојем вредности, циљева и беспримерне мисије и визије друштва.

"Сава животно осигурање" је сигурно друштво које даје сигурност појединцу.

Извршни директор друштва "Сава животно осигурање" је Бојан Мијаиловић.