UOS Udruženje osiguravača Srbije

AXA osiguranje

VIG AXAnova7

AXA Životno osiguranje

PIB: 104739276

MB: 20226960

Tel: +381 (0) 11 2200 400

Faks: +381 (0) 11 2200 401

E-mail: contact@axa.rs

Sajt: www.axa.rs

AXA Neživotno osiguranje

PIB: 107134685

MB: 20748001

Tel: +381 (0) 11 2200 440

Faks: +381 (0) 11 2200 440

E-mail: contact@axa.rs

Sajt: www.axa.rs

 

Od 1.12.2016. godine osiguravajuće kompanije „AXA Životno osiguranje“ i „AXA Neživotno osiguranje“ su deo Vienna Insurance grupacije. Naziv AXA, logo AXA i svi povezani zaštitni znakovi upotrebljavaju se u vremenski ograničenom periodu na osnovu licence AXA SA. 

Vienna Insurance grupacija (VIG) ima preko 190 godina tradicije. U Centralnoj i Istočnoj Evropi prisutna je više od 25 godina i jedna je od vodeće rangiranih grupacija kompanija osiguranja. VIG je ostvarila više od 9 milijardi evra u premijama u 2015. godini, što je čini vodećom osiguravajućom grupacijom na njenim ključnim tržištima. Sa blizu 23.000 zaposlenih i oko 50 kompanija u 25 zemalja, grupacija nudi širok portfolio proizvoda i usluga u svim segmentima poslovanja (osiguranje imovine i nezgode, životno i zdravstveno osiguranje). U Srbiji kompanija posluje od 2003. godine kao Wiener Städtische osiguranje. 

Predsednik Izvršnog odbora kompanije „AXA Životno osiguranje a.d.o. Beograd“ je Miodrag Jovanović. 

Predsednik Izvršnog odbora kompanije „AXA Neživotno osiguranje a.d.o. Beograd“ je Ivana Đermanović.