UOS Udruženje osiguravača Srbije

Dunav Re d.o.o.

dunav re

 

PIB:100001327

MB: 07046901

Tel: +381 (0) 11 2634 755

Faks: +381 (0) 11 2633 845

Sajt: www.dunavre.rs

 

"Dunav Re d.o.o. Beograd" je visoko profesionalni reosiguravač, koji preko 30 godina uspešno ostvaruje funkciju reosiguravajuće zaštite osiguranih rizika svojih cedenata.

Pored Kompanije "Dunav Osiguranje", celokupnu reosiguravajuću zaštitu portfelja, "Dunav Re" je obezbeđuje za još 20 osiguravajućuih društava, od kojih su 6 iz Republike Srpske. Ugovorima o reosiguranju obuhvaćeni su svi imovinski i transportni rizici, X/L zaštita od katastrofalnih rizika, zelena karta i ostalo.

"Dunav Re" zahvaljujući svom ugledu na tržištu reosiguranja, ostvaruje ugovorne odnose sa najkvalitetnijim reosiguravajućim društvima na zapadnoevropskom tržištu, tj. onim koji imaju rejting iz grupe "A".

Svoj ugled vodećeg regionalnog i najvećeg reosiguravača u Srbiji, sa preko 60 % prihoda od premije reosiguranja i retrocesije, "Dunav Re" obezbeđuje poslovnom politikom zasnovanom na stalnom unapređenju nivoa poslovanja i neprekidnim prilagođavanjem "zakonima" tržišta.

Generalni direktor kompanije "Dunav Re" je Zorana Pejčić.