UOS Udruženje osiguravača Srbije

Sava životno osiguranje a.d.o.

LogoSAVAzivotnoosiguranjeRGB 50

 

PIB: 105893619

MB: 20482443

Tel: +381 (0) 11 3643 610

E-mail:  zivotno.osiguranje@sava-zivot.rs

Sajt: www.sava-zivot.rs

 

„Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd“ je član „Sava RE Grupe“ koja je druga najveća osiguravajuća grupa u regionu Jugoistočne Evrope.

Kompanija je osnovana u decembru 2008. godine kao greenfield investicija.

Inovativnim pristupom poslovanju Sava životno osiguranje teži da zauzme jedinstvenu poziciju na tržištu osiguranja Srbije.

Predsednik Izvršnog odbora društva „Sava životno osiguranje“ je Bojan Mijailović. 

Mi svoje klijente smatramo partnerima sa kojima želimo da zajedno rastemo i razvijamo se na obostrano zadovoljstvo.