UOS Udruženje osiguravača Srbije

Sava životno osiguranje a.d.o.

LogoSAVAzivotnoosiguranjeRGB 50

 

PIB: 105893619

MB: 20482443

Tel: +381 (0) 11 3643 610

E-mail: life@sava-osiguranje.rs

Sajt: www.sava-osiguranje.rs

 

"Sava životno osiguranje a.do. Beograd" je akcionarsko društvo za osiguranje, sa sedištem u Beogradu. Kompanija je sa 99,99% u vlasništvu Društva za reosiguranje "Pozavarovalnica Sava" d.d. (Sava Re) iz Ljubljane i pripada "Sava Re Grupi". 

"Sava Re Grupu" čine osiguravajuće kuće sa prostora stare Jugoslavije: "Sava", "Maribor", "Tilia" (Slovenija), "Velebit" (Hrvatska), "Sava Montenegro" (Crna Gora), "Sava Tabak" (Makedonija), "Iliria life" (Priština). Na teritoriji Srbije zastupljeni smo u 22 grada, u svim regionima…

"Sava životno osiguranje" svoje poslovanje bazira na sinergiji programskih, ljudskih, materijalnih i tehnoloških mogućnosti u okviru društva "Pozavarovalnica Sava d.d.", ali sa sopstvenim razvojem vrednosti, ciljeva i besprimerne misije i vizije društva.

"Sava životno osiguranje" je sigurno društvo koje daje sigurnost pojedincu.

Izvršni direktor društva "Sava životno osiguranje" je Bojan Mijailović